Khoa Văn hóa học - 17 năm hình thành và phát triển

bởi quản trị viên | Date: 20-06-2023


Khoa Văn hóa học (Faculty of Culturology) được thành lập ngày 25/05/2006, theo Quyết định số 112/QĐ-ĐHVH HCM của Hiệu trưởng Trường ĐHVH TP. Hồ Chí Minh. Sự ra đời của Khoa Văn hóa học thể hiện bước phát triển quan trọng của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực cán bộ văn hóa cho cả nước, đặc biệt là ở khu vực phía Nam; phục vụ hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Qua 17 năm hình thành và phát triển, tính đến nay, Khoa đã đào tạo được 16 khoá sinh viên, cung cấp cho xã hội một lực lượng lao động có chất lượng cao trong lĩnh vực văn hoá, thông tin và truyền thông.

Hiện tại, khoa đào tạo hai chuyên ngành: Văn hoá Việt Nam và Công nghiệp văn hoá. Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn hoá học được các cơ quan tuyển dụng đánh giá cao về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm-minh chứng cho chất lượng đào tạo của Khoa và Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh.

Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tâm huyết, khoa Văn hoá học luôn là một trong những khoa đi đầu trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường. Ngoài ra, công tác phục vụ cộng đồng cũng luôn được Khoa coi trọng. Với những đóng góp đó, trong nhiều năm, Khoa Văn hoá học đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh trao tặng. Các giảng viên, sinh viên của khoa còn tích cực trong các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng Khoa trở thành tập thể vững mạnh về mọi mặt, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước.

 

 

 

Thông tin tuyển sinh ngành Văn hóa học, liên hệ:

- Hotline: 028.3620.8101 (Văn phòng khoa Văn hoá học)

- Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhvanhoahoc?mibextid=LQQJ4d

- Website: http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn

- BBT khoa VHH- 

Từ khóa: