GIẢNG VIÊN KHOA VĂN HÓA HỌC THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN TẠI PHÚ YÊN

bởi quản trị viên | Date: 06-07-2023


Trong tuần vừa qua, TS. Đặng Thị Kiều Oanh và ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, giảng viên Khoa Văn hoá học - Trường Đại học Văn hoá TP. HCM tham gia lớp bồi dưỡng "Vấn đề kế thừa và cách tân trong văn học, nghệ thuật: Vai trò, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, sáng tác trẻ” do Hội đồng Lý luận văn học nghệ thuật Trung ương tổ chức. Đây là lớp bồi dưỡng lý luận, phê bình nghệ thuật uy tín, quy tụ nhiều diễn giả là chuyên gia của các ngành sân khấu, văn học, nghệ thuật,… Chương trình diễn ra vào tuần cuối tháng 6 tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Qua các chuyên đề, các diễn giả đã nêu lên những vấn đề mang tính thời sự trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và cùng nhau thảo luận, tìm câu trả lời cho bài toán làm thế nào để hài hoà, cân bằng mối quan hệ giữa giữ gìn giá trị truyền thống và kế thừa, phát triển chúng nhằm đáp ứng thị hiếu của giới trẻ trong bối cảnh hiện nay. Đây cũng là một trong những vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành Văn hoá Việt Nam và Công nghiệp văn hoá tại Khoa Văn hoá học Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh.

- Đặng Thị Kiều Oanh -

- Nguyễn Thị Ngọc Ánh -

Từ khóa: