CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA

Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa thuộc Khoa Văn hóa học Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ra đời là sự cụ thể hóa của chủ trương “Các ngành công nghiệp văn hóa là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút tối đa nguồn lực từ các doanh nghiệp và xã
[Xem chi tiết...]

HỌC VĂN HÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA VIỆT NAM-BẢN SẮC VÀ HỘI NHẬP

Khoa Văn hóa học trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh xác định một trong những mục tiêu cơ bản là đào tạo cử nhân văn hóa học theo định hướng ứng dụng, vận dụng những kiến thức đã học vào những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Do đó, cơ hội nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành văn hóa Việt Nam là rất rộng
[Xem chi tiết...]

HỌC VĂN HÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA- SÁNG TẠO VÀ HỘI NHẬP

Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa thuộc khoa Văn hóa học Trường Đại học Văn hóa TP.HCM ra đời trong bối cảnh nhu cầu về lực lượng lao động trong các ngành văn hóa ngày được mở rộng, tạo thành một lực lượng lao động riêng, gắn kết giữa tính sáng tạo, văn hóa và các phương thức kinh doanh nhằm hướng đến sự thỏa mãn nhu cầu văn
[Xem chi tiết...]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA-CHUYÊN NGÀNH MỚI CỦA KHOA VĂN HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu về lực lượng lao động trong các ngành văn hóa đang ngày được mở rộng, tạo thành một lực lượng lao động riêng, với đầy đủ các yếu tố về sản xuất, kinh doanh, tiếp thị và truyền thông; gắn kết giữa tính sáng tạo, biểu tượng văn hóa với sản phẩm và khách hàng.

[ Details ]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN