THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA

Date: 17-09-2018 02:09:00

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa sinh

Details

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT HỌC BỔNG SINH VIÊN

Date: 28-08-2018 06:08:59

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VÀ THÀNH TÍCH TỐT TRONG HỌC TẬP, RÈN

Details

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

Date: 23-08-2018 04:08:21

KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019

Details

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHÂU ÂU

Date: 21-08-2018 03:08:46
Thông báo về việc mở khóa học tiếng Anh tăng
Details

KẾ HOẠCH XÉT VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA HỌC 2014-2018

Date: 21-08-2018 03:08:53

Thông báo kế hoạch xét và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính qui Ngành Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam)

Details