TRẢI NGHIỆM TỪ NHỮNG CHUYẾN ĐI – TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

Date: 07-06-2018 12:06:31

Với phương châm: “Học đi đôi với hành/ Lý thuyết gắn liền với thực tiễn”. Nhằm tạo điều kiện cho sinh

Details

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2017 – 2018

Date: 07-06-2018 11:06:45

Kế hoạch tổ chức học kỳ hè, năm học 2017-2018

Details

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU

Date: 25-05-2018 03:05:06

Thông báo chương trình giao lưu “Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc” do Công ty Cổ

Details

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC NGẮN HẠN

Date: 16-05-2018 08:05:31

Thông báo về việc đăng ký tham dự khóa học "Quản lý du lịch cộng đồng theo kinh nghiệm Việt Nam".

Details