CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA

Date: 28-05-2019 03:05:10

Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa thuộc Khoa Văn hóa học Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ra đời là sự cụ thể hóa của

Details

HỌC VĂN HÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA VIỆT NAM-BẢN SẮC VÀ HỘI NHẬP

Date: 08-04-2019 05:04:46

Khoa Văn hóa học trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh xác định một trong những mục tiêu cơ bản là đào tạo cử nhân văn

Details

HỌC VĂN HÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA- SÁNG TẠO VÀ HỘI NHẬP

Date: 05-04-2019 08:04:51

Chuyên ngành Công nghiệp văn hóa thuộc khoa Văn hóa học Trường Đại học Văn hóa TP.HCM ra đời trong bối cảnh nhu cầu về lực lượng lao

Details

HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI DANH HIỆU Á KHÔI 1 CỦA TRẦN THỊ BẢO NGÂN-SINH VIÊN KHOA VĂN HÓA HỌC

Date: 15-01-2019 10:01:20

Trần  Thị Bảo Ngân, sinh viên năm 2 thứ ngành Văn hóa học, Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã suất sắc

Details