Tổng kết hoạt động thực tập giữa khóa của sinh viên lớp Đại học Văn hoá học 14 - chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

bởi quản trị viên | Date: 23-07-2023


Theo kế hoạch đào tạo học kỳ 2 - năm học 2022-2023, tập thể sinh viên lớp Đại học Văn hoá học 14 đã đi thực tập giữa khóa ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng với tiêu chí “cùng ăn – cùng ở – cùng làm” từ ngày 08/05/2023 đến ngày 03/06/2023 để tìm hiểu và nghiên cứu về những vấn đề văn hóa của cộng đồng dân cư bản địa.

Dưới sự hướng dẫn của hai giảng viên hướng dẫn - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh và ThS. Vũ Thị Kim Ngân, và sự hỗ trợ nhiệt tình của chính quyền, cộng đồng người dân địa phương, hầu hết sinh viên thực tập đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ như: thiết kế đề cương nghiên cứu; tổ chức thực hiện đề cương nghiên cứu; và hệ thống hóa tư liệu để viết báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu về các vấn đề văn hóa gắn với cộng đồng đồng dân cư cụ thể, bằng các phương pháp như quan sát tham dự, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm,… trong quá trình điền dã, nghiên cứu.

Sau kỳ thực tập, hai giảng viên hướng dẫn đã tổ chức buổi báo cáo nhằm tổng kết các kết quả đạt được của sinh viên về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm theo mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, giảng viên hướng dẫn cũng có dịp lắng nghe chia sẻ của sinh viên về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực tập, và các ý kiến đề xuất với Ban chủ nhiệm khoa về công tác tổ chức thực tập, mức độ đáp ứng của chương trình đào tạo so với những đòi hỏi của xã hội, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa Văn hoá học và Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh.

Dưới đây là một số hình ảnh của các nhóm sinh viên trong quá trình tiếp cận cộng đồng để nghiên cứu đề tài ở 3 xã Tà Hine, xã Phú Hội và xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lầm Đồng.

 

 

 

 

- Nguyễn Thị Ngọc Ánh -

- Vũ Thị Kim Ngân -

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN