PGS.TS. Trần Hoài Anh - Giảng viên khoa Văn hoá học trở thành Uỷ viên Hội đồng lý luận phê bình Hội Nhà văn

bởi quản trị viên | Date: 09-03-2021

PGS.TS. Trần Hoài Anh, Giảng viên khoa Văn hoá học Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh vinh dự trở thành Uỷ viên Hội đồng lý luận phê bình Hội Nhà văn nhiệm kỳ 2020-2025.


Trên cơ sở Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam khoá X (2020-2025) và Nghị quyết phiên họp Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá X (2020-2025), ngày 23 tháng 2 năm 2021, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã ra Quyết định số 43/QĐ-CTHV về việc thành lập Hội đồng Lý luận phê bình nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 7 nhà lý luận phê bình uy tín và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của văn học, văn hoá nước nhà. Trong đó, PGS. TS. Trần Hoài Anh, giảng viên khoa Văn hoá học đã vinh dự trở thành một trong bảy thành viên của Hội đồng.

Hình 1. PGS.TS. Trần Hoài Anh (ngồi chính giữa) tại Khoa Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Hình 2. PGS.TS. Trần Hoài Anh (ngoài cùng bên phải) tại Khoa Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Trong những năm qua, Hội đồng lý luận phê bình đã có những đóng góp không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống sự suy thoái về tư tưởng và đạo đức, góp phần xây dựng, bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống và tạo dựng những giá trị nhân văn mới cho xã hội, xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Xin chúc mừng các thành viên Hội đồng Lý luận phê bình!

Chúc mừng PGS.TS. Trần Hoài Anh! Chúc PGS tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của văn hoá, văn học nước nhà và sự phát triển của Khoa Văn hoá học Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh.

Ban Biên tập Khoa Văn hoá học

 

Từ khóa: