Nghiệm thu cấp trường giáo trình chuyên ngành Văn hoá Việt Nam: "Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á"

bởi quản trị viên | Date: 27-09-2023


Sáng ngày 20/09/2023, tại phòng họp B101 (51 Quốc Hương, p. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), Khoa Văn hoá học đã tổ chức thành công buổi nghiệm thu Giáo trình "Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á" của tác giả TS. Đặng Thị Kiều Oanh. Buổi nghiệm thu diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch Hội đồng.

"Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á" là học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Văn hóa Việt Nam, ngành Văn hoá học (2 tín chỉ). Học phần trang bị cho người học kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm đối với các vấn đề về văn hóa Việt Nam trong bối cảnh Đông Nam Á. Việc biên soạn giáo trình học phần này nằm trong kế hoạch bổ sung, hoàn thiện hệ thống tài liệu học tập cho sinh viên của Khoa Văn hoá học và Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh.

Trong buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã nhận xét những ưu điểm của Giáo trình, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm cần bổ sung, điều chỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học và đào tạo theo định hướng ứng dụng của Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh. Kết quả, giáo trình được Hội đồng cấp Trường thông qua. Tác giả cũng được yêu cầu nghiêm túc chỉnh sửa theo  các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng.

Chúc mừng tác giả TS. Đặng Thị Kiều Oanh! Chúc mừng Khoa Văn hoá học Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh

#KhoaVanhoahoc

#VanhoaVietNam

——————————————————

Thông tin tuyển sinh ngành Văn hóa học, liên hệ:

Hotline: 028.3620.8101 (Văn phòng khoa Văn hoá học)

Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhvanhoahoc?mibextid=LQQJ4d

Website: http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn

 

Từ khóa: