Góc flex - Bí thư đoàn khoa Văn hóa học cũng là phó bí thư đoàn trường ĐH. Văn hoá tp. Hồ Chí Minh

bởi quản trị viên | Date: 29-05-2024


Nguyễn Thành Công là sinh viên lớp ĐH.CNVH5.1, Đảng viên Chi bộ Sinh viên 2 và hiện là Bí thư Đoàn Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Đồng chí là người thủ lĩnh gương mẫu trong lối sống, tâm huyết với công tác Đoàn và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình học tập, rèn luyện, đồng chí đã xuất sắc hoàn thành các nhiệm vụ:

  • Trưởng ban tổ chức chương trình “Mùa yêu thương năm 2023”                                                                                                                                   
  • Trưởng ban tổ chức chương trình “Văn hoá học trong tôi năm 2023”                                                                                                                         
  • Trưởng ban tổ chức chương trình “Kết nối Văn hoá mùa IX - Đông Nam Á - Những dải màu tinh hoa”
  • Chỉ huy trưởng chiến dịch Xuân tình nguyện khoa Văn hoá học năm 2024 “Dệt chặng tình Xuân”                                                                    
  • Phó ban tổ chức chương trình “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng năm 2024” 
  • Với những nỗ lực học tập, rèn luyện và nhiệt huyết trong phong trào Đoàn, đồng chí đã được khen thưởng các thành tích như:                  
  • Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 1, Học kỳ 2 năm học 2022-2023.                                                                                                                       
  • Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Tp.Hồ Chí Minh khen tặng “ Đạt thành tích Sinh viên học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2022-2023”.                                                                                                                                                                                                                
  • Giấy khen của Đoàn trường Đại học Văn hoá Tp.Hồ Chí Minh khen tặng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2022-2023”.                                                                                                                                                                                                 
  • Giấy khen của Đảng uỷ Trường Đại học Văn hoá Tp.Hồ Chí Minh khen tặng “ Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nửa sau nhiệm kỳ 2022-2023"

Ngày 25/05/2024, tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh, khóa XXIV nhiệm kỳ 2024-2027, đồng chí Nguyễn Thành Công đã trúng cử chức vụ Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2024-2027.          

  

  

Chúc đồng chí tiếp tục học tập, rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh.

- BBT Khoa Văn hóa học -

 

Từ khóa: