Khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Văn hóa học

bởi quản trị viên | Date: 18-09-2023


Sau khảo sát sơ bộ diễn ra từ ngày 17/08/2023, đoàn khảo sát của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON) thực hiện khảo sát chính thức đánh giá ngoài chương trình đào tạo ngành Văn hóa học, trong đó có chuyên ngành Văn hóa Việt Nam và Công nghiệp Văn hóa. Đợt khảo sát chính thức diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 08/09/2023 đến ngày 11/09/2023.

Khảo sát kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Kết quả khảo sát phản ánh, khẳng định uy tín và chất lượng chương trình đào tạo của Khoa Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Chuỗi hoạt động trong chương trình khảo sát chính thức ngành Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhà trường, đội ngũ giảng viên và đặc biệt của người học, cựu người học và nhà tuyển dụng từ hai chuyên ngành Văn hóa Việt Nam và Công nghiệp văn hóa.

----------------------------------------

Xem thêm hình ảnh tại link: https://www.facebook.com/tuyensinhvanhoahoc/posts/808958917693327?ref=embed_post

 

Từ khóa: