Sinh viên khoa Văn hoá học - nghỉ dịch có nghỉ học?

bởi quản trị viên | Date: 05-06-2021


Chúng tớ chỉ dừng đến trường thôi, mọi hoạt động học tập vẫn diễn ra bình thường nhé.
Bằng chứng là chúng tớ vẫn ngày ngày chạy deadline, vẫn miệt mài làm bài tập. Vì chúng tớ là "HỆ DÂN CHƠI CHĂM CHỈ".
Và cái kết là chúng tớ có sản phẩm thi kết thúc học phần nè:
 
- Nhóm 102 - Lớp VHH13 -

Từ khóa: