Những con số biết nói về sự đóng góp đầy tiềm năng của các ngành Công nghiệp văn hoá

bởi quản trị viên | Date: 25-12-2023


Đào tạo nhân lực trong lĩnh vực Công nghiệp văn hoá được xem là xu hướng, góp phần xây dựng kinh tế-văn hoá đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững trong xu thế hội nhập hiện nay.

Thông tin tuyển sinh ngành Văn hóa học, liên hệ:

Hotline: 028.3620.8101 (Văn phòng khoa Văn hoá học)

Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhvanhoahoc?mibextid=LQQJ4d

Website: http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN