Cẩm nang tuyển sinh chuyên ngành Công nghiệp văn hóa

bởi quản trị viên | Date: 26-05-2021

Chuyên ngành mới - Tầm nhìn mới - Giá trị mới
Khoa Văn hoá học luôn sẵn sàng chào đón các bạn!


 

 

 

 

 

 

 

- Nội dung: ThS. Lê Thị Hồng Quyên

ThS. Vũ Thị Kim Ngân

Design: Lê Đoàn Thành Tải -

Từ khóa: