Sinh viên khoa Văn hóa học tham quan Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

bởi quản trị viên | Date: 28-10-2023


Ngày 19/10/2023, sinh viên lớp ĐH.VHH15 đã đến tham quan Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Đây là hoạt động thực tế liên quan đến việc tìm hiểu văn hóa trang phục Việt Nam trong học phần Văn hóa trang phục. Ngoài nghiên cứu, tìm hiểu chuyên đề trưng bày về trang phục như áo dài qua các thời kỳ; trang phục, kỷ vật thêu của nữ chiến sĩ cách mạng, sinh viên còn được tìm hiểu thêm về nghề truyền thống của phụ nữ Nam Bộ, phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ…

Tham quan Bảo tàng phụ nữ Nam Bộ đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, sinh viên Khoa Văn hóa học thấu hiểu hơn vai trò quan trọng của người phụ nữ trong việc tạo nên những giá trị đặc sắc cho trang phục truyền thống nói riêng và bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc nói chung.

BTPN BTPN

BTPN BTPN

BTPN BTPN

- Ban BT Khoa VHH -

Từ khóa: