Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn hoá học được công nhận đạt chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

bởi quản trị viên | Date: 25-12-2023


Sáng ngày 17/11/2023, trong khuôn khổ buổi lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023) tại Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh, Khoa Văn hoá học vinh dự được nhận Quyết định và Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn hoá học. Đây là một trong ba chương trình đầu tiên của Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh được công nhận đạt chuẩn chất lượng chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Kết quả này cũng là thành quả từ sự nỗ lực, cống hiến tận tâm của tập thể cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa Văn hoá học trong những chặng đường vừa qua.

Trong giai đoạn đánh giá 5 năm (2018-2023), chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Văn hoá học đã trải qua 3 lần cải tiến, điều chỉnh (2018, 2020, 2022), hướng đến mục đích đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội và các bên liên quan cũng như định hướng đào tạo ứng dụng của Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh. Việc kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là cơ hội để Khoa Văn hoá học tự phân tích, đánh giá chất lượng đào tạo, từ đó có những giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; giải trình với xã hội về chất lượng sản phẩm đào tạo của mình, xây dựng văn hoá, trách nhiệm trước xã hội về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Có thể xem đây là một mốc son quan trọng trong hành trình hơn 17 năm hình thành và phát triển của Khoa Văn hoá học, Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh.

Chúc mừng tập thể cán bộ giảng viên, sinh viên Khoa Văn hoá học! Chúc Khoa gặt gái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hoá và công nghiệp văn hoá.

 

Thông tin tuyển sinh ngành Văn hóa học, liên hệ:

Hotline: 028.3620.8101 (Văn phòng khoa Văn hoá học)

Fanpage: https://www.facebook.com/tuyensinhvanhoahoc?mibextid=LQQJ4d

Website: http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn

 

Từ khóa: