Nghiệm thu giáo trình "Văn hóa gia đình" dành cho chương trình đào tạo bậc Đại học của ngành Văn hóa học

bởi quản trị viên | Date: 06-04-2021

Vào ngày 5/4/2021, tại cơ sở 1 Đại học Văn hóa TPHCM đã diễn ra buổi nghiệm thu giáo trình môn "Văn hóa gia đình" dành cho chương trình đào tạo bậc Đại học, do TS. Vũ Thị Phương và ThS. Lê Thị Thanh Tâm biên soạn.


Hội đồng nghiệm thu cấp Trường gồm những chuyên gia và nhà nghiên cứu về lĩnh vực Văn hóa và Văn hóa gia đình đã có những trao đổi và đóng góp ý kiến với Ban biên soạn giáo trình. Giáo trình Văn hóa gia đình sẽ tiếp tục được chỉnh sửa và hoàn thiện trong thời gian sắp tới.

Hình 1. TS. Vũ Thị Phương đại diện nhóm tác giả trình bày quá trình biên soạn giáo trình

Với mục đích phát triển và nâng cao chất lượng cho chương trình đào tạo Đại học ngành Văn hóa học, giáo trình "Văn hóa gia đình" sau khi nghiệm thu cấp Trường sẽ được lưu hành nội bộ và trở thành tài liệu tham khảo giá trị cho công tác giảng dạy và học tập của các cán bộ giảng viên và sinh viên trường Đại học Văn hóa TPHCM.


                                             Tổng hợp nguồn tin: BBT Khoa VHH

Từ khóa: