Giảng viên Khoa Văn hóa học tham gia lớp bồi dưỡng về Công nghiệp văn hóa

bởi quản trị viên | Date: 29-05-2024


Từ ngày 15/4 đến 18/4/2024, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp bồi dưỡng với chủ đề “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển Công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.
Tham gia lớp bồi dưỡng lần này, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh có 11 thành viên, trong đó Khoa Văn hóa học gồm 6 giảng viên: ThS.NCS. Lê Thị Hồng Quyên - Phó trưởng khoa, phụ trách khoa, TS. Lê Thị Thanh Tâm, TS. Đặng Thị Kiều Oanh, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, ThS.NCS. Vũ Nhật Tân, ThS. Huỳnh Nguyễn Phúc Thịnh.
 
 
Lớp bồi dưỡng quy tụ đông đảo học viên đến từ các cơ quan văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, sáng tác văn học nghệ thuật, các hội chuyên ngành, các trường đại học ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Báo cáo chuyên đề là các chuyên gia: PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng, TS. Ngô Phương Lan, PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm, tập trung vào các vấn đề: Vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam; Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; Thị trường nghệ thuật ở Việt Nam; Công nghiệp điện ảnh Việt Nam với việc phát triển các dòng phim và xây dựng thị trường điện ảnh; Xây dựng các sản phẩm âm nhạc Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa.
 
 
 
 
Trong những ngày học tập sôi nổi, nghiêm túc, trách nhiệm, các chuyên gia và học viên đã thông tin, trao đổi nhiều vấn đề quan trọng, thời sự trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam hiện nay. Tại buổi thảo luận chung, ThS.NCS. Lê Thị Hồng Quyên chia sẻ: “Khoa Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh bắt đầu đào tạo cử nhân chuyên ngành Công nghiệp văn hóa từ khá sớm - vào năm 2018, đến nay được 6 khóa, 2 khóa sinh viên đã tốt nghiệp. Quá trình đào tạo bên cạnh những thuận lợi cũng có không ít khó khăn. Khoa Văn hóa học mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, bồi dưỡng về chuyên môn từ các cấp lãnh đạo, quản lý; tạo điều kiện tiến tới mở mã ngành đào tạo Công nghiệp văn hóa, đáp ứng nhu cầu xã hội”.
 
 
Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho giảng viên những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến công nghiệp văn hóa, góp phần định hướng cho việc mở mã ngành đào tạo Công nghiệp văn hóa tại Khoa Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh.
- BBT Website Văn hóa học -

Từ khóa: