Danh sách sinh viên khoa Văn hoá học đạt học bổng Khuyến khích học tập - học kỳ 1 năm học 2022-2023

bởi quản trị viên | Date: 04-12-2022


Theo Quyết định số 563/QĐ-ĐHVH HCM của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I, năm học 2022 – 2023, Khoa Văn hóa học có 30 sinh viên các lớp thuộc hai chuyên ngành Văn hóa Việt Nam và Công nghiệp Văn hóa đã vinh dự nhận được học bổng này. Trong đó, có 6 sinh viên xếp loại học bổng Xuất sắc với thành tích học tập và rèn luyện đều ở loại Xuất sắc, và 24 sinh viên xếp loại học bổng Giỏi với điểm học lực và rèn luyện từ loại Giỏi đến Xuất sắc.

Mức học bổng khuyến khích học tập được thực hiện theo quy định hiện hành. Thời gian cấp học bổng là 05 tháng thuộc học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 (từ tháng 08/2022 đến tháng 12/2022).

Dưới đây là hình ảnh 30 gương mặt vàng, sáng giá đó của Khoa Văn hóa học, được xếp theo từng lớp:

 

 

 

 

Chúc mừng các bạn đã có một học kỳ đầy nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả xứng đáng!

 

-BBT Khoa VHH-

 

Từ khóa: