TRẢI NGHIỆM TỪ NHỮNG CHUYẾN ĐI – TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN

bởi quản trị viên | Date: 07-06-2018

Với phương châm: “Học đi đôi với hành/ Lý thuyết gắn liền với thực tiễn”. Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên cơ hội cọ xát với thực tiễn, áp dụng các kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn, đồng thời cập nhật các kiến thức, kỹ năng mới từ  thực  tiễn,  ngày   21/5/2018,   Khoa   Văn   hóa   học,   Trường  Đại  học Văn hóa TP.HCM đã tổ chức cho sinh viên hệ đại học chính quy năm 3 đi Thực tập giữa khóa 1 tháng (từ 21/5/2018 đến ngày 16/6/2018) tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của các bạn sinh viên Khoa Văn hóa học, tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận:


      

 

Từ khóa: