Thông tin Tuyển sinh của Khoa Văn hóa học năm 2021

bởi quản trị viên | Date: 29-04-2021

Tìm hiểu về Khoa Văn hóa học cùng thông tin tuyển sinh chi tiết năm 2021 đối với 2 ngành học là Văn hóa Việt Nam và Công nghiệp Văn hóa.


Dưới đây là các thông tin được minh họa bằng hình thức infographic:

- Quét mã QR hoặc truy cập vào các đường link bên trái phía dưới để tìm hiểu về những tin tức và các hoạt động của Khoa Văn hóa học hiện nay;

- Đọc các biểu đồ, thông số bên phải, phía trên dành cho ngành Văn hóa Việt Nam và phía dưới dành cho ngành Công nghiệp Văn hóa để nắm rõ các thông tin tuyển sinh năm 2021 của Khoa Văn hóa học.

- BBT Khoa Văn hóa học -

Từ khóa: