THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP 2018

bởi quản trị viên | Date: 02-08-2018

Thông báo lễ tốt nghiệp ĐH 2018 (tốt nghiệp đợt 1)
- 08g30-11g00, thứ hai, ngày 27/8/2018: Sinh hoạt công dân cuối khóa và làm thủ tục tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành: Khoa học Thư viện, Bảo tàng học, Kinh doanh xuất bản phẩm, Văn hóa học, Truyền thông văn hóa, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hội trường C (cơ sở 1). 
- Chiều cùng ngày (từ 13g30 đến 14g00 thứ 2, ngày 27/8) làm lễ lễ tốt nghiệp ĐH 2018 (tốt nghiệp đợt 1) cho sinh viên các ngành, chuyên ngành: Khoa học Thư viện, Bảo tàng học, Kinh doanh xuất bản phẩm, Văn hóa học, Truyền thông văn hóa, Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hội trường C (cơ sở 1).


Chi tiết xem file đính kèm bên dưới:

http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn/img_data/files/Ke%20hoach%20tot%20nghiep%202018.pdf

Từ khóa: