THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2014, CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA VIỆT NAM

bởi quản trị viên | Date: 08-06-2018


Khoa Văn hóa học thông báo đến các sinh viên đăng kí làm khóa luận tốt nghiệp lớp ĐH.VHH8:

  1. Hạn cuối cùng nộp khóa luận tốt nghiệp: ngày 19/06/2018
  2. Lần 1 - Nộp cuốn báo cáo khoá luận cho giáo viên hướng dẫn và giảng viên phản biện: Mỗi khoá luận sẽ nộp 03 cuốn (bìa mềm), trong đó 01 cuốn cho giáo viên hướng dẫn và 02 cuốn cho giảng viên phản biện.

Chú ý: Lần 1 chỉ nộp 03 cuốn bìa mềm, sau khi phản biện, sinh viên chỉnh sửa xong mới đóng bìa cứng và in chữ nhũ vàng.

Đề nghị các bạn sinh viên sắp xếp thời gian để hoàn thành khóa luận và nộp về văn phòng khoa theo đúng thời gian quy định.

 

Trân trọng./.

Khoa Văn hóa học

 

Từ khóa: