SINH VIÊN KHOA VĂN HÓA HỌC KHÓA 2019- 2023 THAM GIA KHÓA HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

bởi quản trị viên | Date: 24-12-2019

Sáng ngày 16/12/2019, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh, địa chỉ phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã diễn ra Lễ Khai giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho sinh viên khóa 2019 -2023 của Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh. 


Khóa học sẽ kéo dài trong thời gian từ ngày 16/12/2019 đến 10/01/2020, 76 sinh viên của khoa Văn hóa học và gần 600 sinh viên các ngành Văn hóa du lịch, Quản lý văn hóa, Truyền thông văn hóa, Di sản văn hóa, Kinh doanh xuất bản phẩm khóa 2019-2023 đã tham dự khóa học. Tất cả các sinh viên sẽ được học những nội dung chương trình giáo dục quốc phòng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung các phần cơ bản như: đường lối, quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh; phổ cập những kiến thức cần thiết về lực lượng vũ trang nhân dân; nghệ thuật quân sự Việt Nam; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; kiến thức cơ bản cần thiết về kỹ thuật, chiến thuật quân sự, phòng thủ dân sự. 

Sinh viên tham gia khóa học giáo dục quốc phòng không chỉ để lấy chứng chỉ làm điều kiện để tốt nghiệp ra trường, mà đây còn là quãng thời gian lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp của thời sinh viên. 

 

Bởi vì khóa học không chỉ là giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc, trang bị những kiến thức cơ bản về quốc phòng – an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết, để từ đó các em có nhận thức đầy đủ hơn về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Ngoài ra trong thời gian học tập, huấn luyện tai Trung tâm, sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng cần thiết của một người chiến sĩ, chấp hành nghiêm túc nội quy, nề nếp của Trung tâm và phát huy, tinh thần xung kích vượt khó của sinh viên để tham gia các hoạt động phong trào do Trung tâm tổ chức.

Tin: Ngọc Ánh-K.VHH

Ảnh: Hoài Tú- Lớp CNVH 2

Từ khóa: