NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP KHOA

bởi quản trị viên | Date: 22-09-2018

Vào lúc 13:30 ngày 21/09/2018 (thứ 6) tại Phòng Họp cơ sở 2, khoa Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa “Tiết Thanh Minh của người Hoa Triều Châu tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng” cho nhóm sinh viên Trần Tú Trinh và Nguyễn Thị Vân.

 


Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên là một trong những hoạt động được khoa Văn hóa học luôn quan tâm, phát động và khuyến khích sinh viên tham gia. Đề tài “Tiết Thanh Minh của người Hoa Triều Châu tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng” được nhóm sinh viên Trần Tú Trinh (chủ nhiệm đề tài) và Nguyễn Thị Vân (thành viên) sinh viên lớp VHH8, khoa Văn hóa học thực hiện. Sau hơn 1 năm triển khai, đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu vào lúc vào lúc 13:30 ngày 21/09/2018 tại Phòng Họp cơ sở 2.

Buổi nghiệm thu có sự tham gia của: PGS.TS Trần Hoài Anh, giảng viên khoa Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài; PGS.TS Nguyễn Công Hoan, giảng viên Trường Đại học Tài chính – Marketing – Phản biện 1; TS. Nguyễn Thái Hòa, giảng viên khoa Di sản Văn hóa, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh – Phản biện 2; TS. Đặng Hoàng Lan, giảng viên khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh – Ủy viên; ThS. Đặng Thị Kiều Oanh, giảng viên khoa Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh – Thư ký cùng các thầy cô và sinh viên Khoa Văn hóa học.

Dưới sự điều hành của PGS.TS Trần Hoài Anh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài, nhóm nghiên cứu đã trình bày kết quả nghiên cứu của mình và giải đáp các câu hỏi của Hội đồng nghiệm thu.  

Đề tài “Tiết Thanh Minh của người Hoa Triều Châu tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng” được Hội đồng đánh giá là đề tài có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn. Đề tài đã hoàn thành được các mục tiêu nghiên cứu đề ra, cụ thể: đánh giá được thực trạng của vấn đề nghiên cứu, đồng thời đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của chủ đề nghiên cứu.  

Sau hơn 2 giờ làm việc, Hội đồng nghiệm thu đã thảo luận và đánh giá: Nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành nghiên cứu công phu, kỹ lưỡng, có trách nhiệm. Trên cơ sở kết quả của đề tài, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài “Tiết Thanh Minh của người Hoa Triều Châu tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng”. Hội đồng kết luận: Đề tài có đủ điều kiện để tham dự “Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka 2018”.

Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu đề tài NCKH cấp khoa của sinh viên năm 2018:

 

Từ khóa: