LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HÌNH THỨC THI TỰ LUẬN

bởi quản trị viên | Date: 11-05-2018

Lịch thi kết thúc học phần các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy

Học kỳ II (2017-2018)

Hình thức thi: Tự luận

Ngày thi: 12/06/2018 - 26/06/2018

Tại: Cơ sở 2


Xem chi tiết theo đường link:

http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn/img_data/files/Lịch thi tự luận tháng 6.xls

Từ khóa: