KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ CHÂU ÂU

bởi quản trị viên | Date: 21-08-2018

Thông báo về việc mở khóa học tiếng Anh tăng cường học kỳ 1, năm học 2018-2019 theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu.
 
Chi tiết xem file đính kèm. 


http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn/img_data/files/TB%20DK%20TIENG%20ANH%20TANG%20CUONG%20%20%20%20%202018.pdf

Từ khóa: