KẾ HOẠCH XÉT VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY KHÓA HỌC 2014-2018

bởi quản trị viên | Date: 21-08-2018

Thông báo kế hoạch xét và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính qui Ngành Văn hóa học (Chuyên ngành Văn hóa Việt Nam) khóa học 2014-2018.

Chi tiết xem file đính kèm


http://vanhoahoc.hcmuc.edu.vn/img_data/files/Ke%20hoach%20tot%20nghiep%202018(1).pdf

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN