HỌC VĂN HÓA HỌC, CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA VIỆT NAM-BẢN SẮC VÀ HỘI NHẬP

bởi quản trị viên | Date: 08-04-2019

Khoa Văn hóa học trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh xác định một trong những mục tiêu cơ bản là đào tạo cử nhân văn hóa học theo định hướng ứng dụng, vận dụng những kiến thức đã học vào những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Do đó, cơ hội nghề nghiệp của sinh viên chuyên ngành văn hóa Việt Nam là rất rộng mở.


Từ khóa: