Cẩm nang Tuyển sinh chuyên ngành Văn hóa Việt Nam

bởi quản trị viên | Date: 10-06-2021

Văn hoá Việt Nam: Học những gì? Làm việc gì? Ở cơ quan nào?
Cẩm nang Văn hoá Việt Nam sẽ giải đáp 1001 thắc mắc của bạn!
Chào đón các bạn gia nhập đại gia đình Văn hoá học - Trường Đại học Văn hoá TP.HCM!


 

 

 

 

 

 

 

-BBT Khoa VHH-

Từ khóa: